Attefallshus och attefalls-tillbyggnader

Ett attefallshus eller en attefallstillbyggnad är ett bra sätt att få mer utrymme i anslutning till sin villa utan att behöva söka bygglov för byggprojektet. Vi på Neimark Bygg & Plattsättning bygger både fristående nybyggnationer och tillbyggnader. 

Flera typer av hus och tillbyggnader

  • Attefallshus 25 m² – Attefallshus som ska användas som komplementbyggnader som garage, förråd, växthus eller gäststuga får vara högst 25 kvadratmeter stora.
  • Attefallshus 30  Sedan 1 mars 2020 får attefallshus som byggs som permanentbostad eller fritidshus vara som störst 30 kvadratmeter.
  • Attefallstillbyggnad 15m² – En attefallstillbyggnad är en mindre tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter som byggs på en- eller tvåbostadshus.
  • Attefallstakkupor – En attefallstakkupa är en tillbyggnad på taket på en byggnad.

Byggprojekt som inte kräver bygglov

Det som är gemensamt för både attefallshus och de olika typerna av attefallstillbyggnader är alltså att de i regel inte kräver ett bygglov utan endast en anmälan till byggnadsnämnden. Det finns dock regler och bestämmelser som avgör om och var man kan göra den här typen av byggnationer. Vi på Neimark Bygg har koll på vad som gäller.

Läs mer eller kontakta Neimark Bygg i Varberg

Läs mer på Boverket om attefallshusattefallstillbyggnader eller attefallstakkupor. Kontakta oss även gärna så kommer vi hem till dig och ser över möjligheterna för nybyggnation och tillbyggnad.